Знаете ли, че…

Знаете ли, че…
„Младежкият дом е част от историята на симфоничния оркестър на Пазарджик. Тук правихме музикално-образователни концерти за деца с родители, за ученици от гимназиите плюс редовните симфонични концерти. В този момент симфониците бяха останали без дом. Приютихме ги. Единственото ни условие беше в афишите да пише Симфоничен оркестър и Окръжен младежки дом провеждат…
Две години и Зимни музикални вечери се провеждаха тук. Заедно с цигуларя и организатор Стефан Бандрамалиев стигнахме до тази разкошна идея. Срещнахме се със създателя на фестивала, композитора Иван Спасов и организирахме програмата.“
Васил Генчев -директор на Младежки дом през 1976 – 1986 г.