Николай Томов: „Успехът на спектакъла „И есен идат щъркели“ ми позволи да повярвам, че мога да посветя живота си за реализиране на мечтите ми!“

За една обществена институция, каквато е Младежкият дом в Пазарджик, петдесет години просветителска, възпитателна и творческа дейност са гаранция за солидна обществена значимост. В България читалищата и младежките домове през…

Continue Reading Николай Томов: „Успехът на спектакъла „И есен идат щъркели“ ми позволи да повярвам, че мога да посветя живота си за реализиране на мечтите ми!“

Магията на театъра /част III/

Вихрушката на театралната магия се втурва в своето трето десетилетие, увличайки със себе си нови лица на театралната сцена, нови постановчици, нови фенове на театралното изкуство. Всичко е ново, само…

Continue Reading Магията на театъра /част III/

Александър Пасков: Тази приемственост прави времето едно цяло, създава нови герои на сцената и извън нея и е уникална част от изкуството на този град.

Текст: Борислав Петров Човешки непринудено, с фин актьорски привкус, спомените на Александър Пасков оживяват, когато сега, след толкова време, той отново се завръща в Младежки дом – Пазарджик. И при…

Continue Reading Александър Пасков: Тази приемственост прави времето едно цяло, създава нови герои на сцената и извън нея и е уникална част от изкуството на този град.