Николай Томов: „Успехът на спектакъла „И есен идат щъркели“ ми позволи да повярвам, че мога да посветя живота си за реализиране на мечтите ми!“

За една обществена институция, каквато е Младежкият дом в Пазарджик, петдесет години просветителска, възпитателна и творческа дейност са гаранция за солидна обществена значимост. В България читалищата и младежките домове през…

Continue Reading Николай Томов: „Успехът на спектакъла „И есен идат щъркели“ ми позволи да повярвам, че мога да посветя живота си за реализиране на мечтите ми!“